Wetsvoorstel minder snelle stijging AOW-leeftijd aangenomen

De Eerste Kamer heeft 2 juli jl. met minister Koolmees gedebatteerd over het wetsvoorstel Temporisering verhoging AOW-leeftijd. Aansluitend aan het debat heeft de Tweede Kamer gestemd over het wetsvoorstel. Alle fracties, met uitzondering van de PVV, hebben voor gestemd.

De minister had de Eerste Kamer om een snelle behandeling van het wetsvoorstel gevraagd vanwege de beoogde ingangsdatum van 1 januari 2020. Bij een dergelijke wijziging geldt de notificatieplicht. Dit houdt in dat de mensen die het wetsvoorstel raakt tijdig op de hoogte zijn. Zij kunnen zich dan voorbereiden op de gewijzigde situatie.

Bron: Eerste Kamer

Scroll to top icoontje