Werkgevers en werknemers in Bouw en Industrie vrezen te hoge pensioenleeftijd

Netspar meldt donderdag 18 april jl. dat uit onderzoek blijkt dat de Bouw- en Industriesector het hoogste percentage werkgevers (55 procent) kent dat vreest dat werknemers het doorwerken tot de pensioenleeftijd niet volhouden. Dit komt volgens de werkgevers uit de Bouw- en Industriesector voornamelijk doordat werknemers in deze sector op latere leeftijd gezondheidsproblemen krijgen. Het gaat bij die laatste groep vooral om werknemers met een lange arbeidscarrière en een laag inkomen. Ter vergelijking: In de dienstensector maakt 40 procent van de werkgevers zich zorgen over mogelijke gezondheidsklachten van oudere werknemers. In de publieke sector is dat 35 procent.

Gemiddeld maakt 40 procent van alle werknemers zich zorgen of ze het werk wel tot de pensioenleeftijd kunnen volhouden. In de Bouw- en industriesector willen mensen gemiddeld het liefst rond hun 62e stoppen met werken, terwijl ze verwachten dat ze ruim 65 jaar oud zijn als ze daadwerkelijk kunnen stoppen. Bij deze sector is het gat tussen de gewenste en de werkelijke pensioenleeftijd het grootst.

Bron: NU.nl en Netspar

Scroll to top icoontje