Tweede Kamer wil pensioenopgave met rechtszekerheid

Een grote Tweede Kamermeerderheid wil dat deelnemers in de toekomst een pensioenopgave ontvangen waaraan ze rechtszekerheid kunnen ontlenen. Dit moet voorkomen dat pensioenuitvoerders bedragen van deelnemers kunnen terugvorderen. De Tweede Kamer heeft een motie hierover van Pieter Omtzigt ondersteund. De motie roept het kabinet op om binnen zes maanden met een voorstel te komen waardoor deelnemers rechtszekerheid kunnen krijgen over aanspraken en uitgekeerde pensioenbedragen. Hieronder valt ook de rechtszekerheid voor de hardheid en mogelijkheid tot kortingen.

Directe aanleiding voor de motie is de recente aanpassing van het ABP van de pensioenuitkeringen van duizend deelnemers. Die uitkeringen waren vastgesteld op basis van gegevens van de Sociale Verzekeringsbank, maar bleken onjuist te zijn. Wij hebben u hierover bericht in ons vorige actualiteitenoverzicht.

In een reactie laat de Pensioenfederatie weten dat zij eraan hecht dat het mogelijk blijft om onverhoopte administratieve fouten te herstellen. Daarbij wijst de pensioenkoepel erop dat fouten ook buiten de schuld van pensioenfondsen kunnen liggen.

Overige moties

Naast de genoemde motie van Omtzigt stemde de Kamer ook in met twee andere moties. Deze moties roepen het kabinet op om:

  • de pensioenonderhandelingen tussen het kabinet en sociale partners te bevorderen;
  • afspraken die voortvloeien uit een eventueel pensioenakkoord van structurele financiële dekking te voorzien.

Alle drie de moties zijn ingediend naar aanleiding van een recent pensioendebat met minister Koolmees.

Bron: PensioenPro/Tweede Kamer/Pensioenfederatie

Scroll to top icoontje