Tweede Kamer bespreekt terugvordering pensioen door ABP

Tweede Kamerlid Omtzigt heeft minister Koolmees vragen gesteld over de rechtszekerheid van uitgekeerd pensioen. De vragen gaan onder andere over de foutieve informatie van de Sociale Verzekeringsbank. En hoe mensen redelijkerwijs hadden kunnen weten dat zij niet het juiste pensioen ontvingen. Omtzigt uitte zijn ongenoegen bij de minister omdat het ABP pensioen had teruggevorderd.

De minister heeft aangegeven dat het niet aan hem is om hierover zijn mening te geven maar dat hij zich wel wil inspannen om te komen tot een goede oplossing. De minister gaf aan dat het bestuur van het ABP, werkgevers, werknemers en het verantwoordingsorgaan hiervoor verantwoordelijk zijn.

Op de vraag welke zekerheid deelnemers kunnen ontlenen aan het UPO zei Koolmees dat een pensioenfonds onterecht uitgekeerde bedragen kan terugvorderen als er fouten zijn gemaakt. Volgens de minister ligt het aan het pensioenreglement zelf welke termijnen daarvoor gehanteerd worden.

Bron: Rijksoverheid/ Tweede Kamer

Scroll to top icoontje