Totale pensioenpremie in Nederland op niveau van vóór 2015

Uit een rapportage die minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Kamer heeft gestuurd blijkt dat de totale pensioenpremie die werknemers en werkgevers samen betalen, is gestegen van € 20,5 miljard in 2015 naar € 23,4 miljard in 2018. De premie ligt hiermee weer hoger dan voor de inperking van het Witteveenkader, waardoor in 2015 de pensioenopbouw werd versoberd. De minister zegt dat de premiestijging ‘naar verwachting’ gedeeltelijk is veroorzaakt door de gestegen kostprijs van pensioen, vooral als gevolg van de gedaalde marktrente en in mindere mate door de levensverwachting. Van 2015 tot en met 2018 steeg de feitelijke premie voor werknemers harder dan die van werkgevers (18% vs. 12%). Het werknemersaandeel in de totale premie steeg amper, van 35% naar 36%.

Bron: Rijksoverheid.nl

Scroll to top icoontje