Toezichtagenda AFM 2019: diverse pensioenonderwerpen op de rol

In de toezichtagenda van de AFM, die op 17 januari 2019 is gepubliceerd, staan o.a. de volgende pensioenonderwerpen:

  • De AFM gaat dit jaar onderzoeken hoe pensioenfondsen die in 2020 moeten korten hun deelnemers hierover informeren. Dit onderzoek komt voort uit één van de prioriteiten van de AFM in haar toezicht: het verkleinen van ongewenste risico’s in de financiële markten. Voor deelnemers in een pensioenregeling is de doelstelling dat zij na pensionering beschikken over de financiën die ze verwachten.
  • Daarnaast onderzoekt de toezichthouder of aanbieders zich houden aan de Wet verbeterde premieregeling; zo nodig treedt de AFM handhavend op, aldus de toezichtagenda.
  • Tenslotte vindt onderzoek plaats naar inconsistenties in de pensioenaanspraken die uitvoerders aan deelnemers hebben doorgegeven.

 

Bron: Pensioenpro

Scroll to top icoontje