[searchandfilter id="190" show="results"]

“Iedere klant verdient zijn eigen adviseur”

Kennis, enthousiasme, betrokkenheid en gezond verstand zijn de kenmerken van onze adviseurs. De ambitie om u als klant optimaal en resultaatgericht van dienst te zijn, is daarbij het uitgangspunt. Ervaring en professionaliteit opgedaan binnen en buiten onze branche en zowel nationaal als internationaal, zijn daarbij belangrijke pluspunten.

Barbara van Bogaert


Als actuaris AG en projectleider gebruik ik mijn technische kennis in strategische adviestrajecten bij werkgevers. Ik vind het daarbij vooral belangrijk (en leuk) om een gedragen resultaat te bereiken door positief samen te werken met de klant. Ook het samenwerken met de collega’s om het optimale resultaat te behalen is daarbij belangrijk.

Meer weten? Neem contact op met Barbara via:
06 – 104 453 14 of
barbara.van.bogaert@montae.nl


Claudette Blankestijn


Als senior consultant begeleid ik klanten bij het wijzigen van de pensioenregeling, de harmonisatie van verschillende regelingen en het inkopen van regelingen. Ik doe dat zowel voor werkgevers als ondernemingsraden. Ik ga graag de uitdaging aan om samen met alle belanghebbenden de puzzelstukjes op zijn plek te leggen.

Meer weten? Neem contact op met Claudette:
06 – 211 070 55 of
claudette.blankestijn@montae.nl


Gonneke Barendse


Als actuaris adviseer ik werkgevers, pensioenfondsen en ondernemingsraden. Het menselijke aspect van pensioen en het klantcontact maken dat ik mijn werk als senior consultant zo leuk vind. Ik ga graag de uitdaging aan om ingewikkelde pensioenvraagstukken begrijpelijk te maken en klanten in lastige verandertrajecten tot besluiten te laten komen.

Meer weten? Neem contact op met Gonneke via:
06 – 316 842 56 of
gonneke.barendse@montae.nl


Henry van Eck


De verbindende factor (kunnen) zijn dat geeft mij energie. Of dat is aan de bestuurstafel of bij een ondernemingsraad maakt mij niet. In mijn rol als partner bij Montae kan ik hier goed invulling aan geven. Het mooiste vind ik als we scherp op de inhoud en met een lach tot een goed resultaat kunnen komen.

 

Meer weten? Neem contact op met Henry via:
06 – 222 404 47 of
henry.van.eck@montae.nl


Inge Bakker


Als senior adviseur ligt mijn hart bij medezeggenschap en pensioenfondsen. Vanuit bestuursondersteuning richt ik me op de operationele zaken van een pensioenfonds en adviseer de fondsorganen. Voor mij is er een doel bereikt wanneer alle stakeholders zich kunnen vinden in een genomen besluit en hier op een goede manier uitvoering aan kunnen geven.

Meer weten? Neem contact op met Inge via:
06 – 460 274 08 of
inge.bakker@montae.nl


Kah Yee Tang-Lau


Als senior pensioenjurist en arbeidsrechtjurist houd ik mij met veel plezier bezig met diverse vraagstukken. Deze variëren in omvang van klein tot groot. In mijn oplossingen probeer ik pragmatisch te zijn, waarbij het belangrijk is dat deze voor partijen uitvoerbaar is.

Meer weten? Neem contact op met Kah Yee via:
06 – 153 649 18 of
kah.yee.tang@montae.nl


Marguerite Roorda


Als senior pensioenjurist ga ik de uitdaging aan om binnen de wettelijke kaders een werkbare en gedragen oplossing voor onze klanten te vinden. De ene keer als specifieke opdracht, de andere keer als onderdeel van een project. Maar altijd met een scherpe juridische blik.

Meer weten? Neem contact op met Marguerite via: 06 – 524 909 25 of
marguerite.roorda@montae.nl


Marieke van de Werf


Als actuaris heb ik brede ervaring op het gebied van pensioenen. Van procesmatig tot het bouwen van modellen, van strategische toekomsttrajecten tot technisch ondersteuning. Ik vind advisering op het snijvlak tussen cijfers en de menselijke kant zeer interessant.

Meer weten? Neem contact op met Marieke via:
06 – 152 006 07 of
marieke.van.der.werf@montae.nl


Martijn Suijkerbuijk


Een adviseur is altijd op zoek naar oplossingen die echt iets toevoegen en praktisch uitvoerbaar zijn. Het verschil maken voor je opdrachtgever is de grootste uitdaging. Dat is de ambitie die ik heb, voor mezelf en met Montae. Nieuwsgierig, verrassend, humor en soms een beetje eigenzinnig dat zijn de kenmerkende eigenschappen.

Meer weten? Neem contact op met Martijn via:
06 – 526 992 71 of
martijn.suijkerbuijk@montae.nl


Maureen de Baaij


Als jurist los ik vraagstukken op voor pensioenfondsen, werkgevers en ondernemingsraden. Daarbij ben ik de verbindende schakel tussen de beleidsmatige overwegingen die pensioenfondsbesturen en werkgevers dienen te maken en de uitvoeringstechnische (on)mogelijkheden die dit met zich meebrengt.

Meer weten? Neem contact op met Maureen via:
06 – 256 452 70 of
maureen.de.baaij@montae.nl


Monique Wijksma


Als actuarieel adviseur ben ik betrokken bij IFRS vraagstukken, due diligence trajecten, wijziging van pensioenregelingen en het inkopen van contracten. Veel klanten vinden pensioen een ‘moeilijk’ onderwerp, ik vind het leuk om de vraagstukken die de klant heeft zo simpel mogelijk te maken.

Meer weten? Neem contact op met Monique via:
06 – 112 542 45 of
monique.wijksma@montae.nl


Pascal Wegman


Als senior pensioenadviseur help ik werkgevers en ondernemingsraden succesvol te zijn. Pensioen is een belangrijke en waardevolle arbeidsvoorwaarde. Vraagstukken hieromtrent nemen voor werknemers en werkgevers veel tijd in beslag. Ik begeleid onze klanten bij deze vraagstukken en hoe dat het beste past binnen het HR beleid. Opleiding geven, (her)ontwerpen van de regeling(en), selecteren van pensioenuitvoerder(s), effecten van fusies en overnames en het beheer van de pensioenregeling zijn onderwerpen waar ik graag mee bezig ben. Maar ook verandermanagement en toekomst pensioen zijn onderwerpen waar ik energie uit haal.

Wilt u meer weten over onze dienstverlening of heeft u een vraag? Neem dan contact op met Pascal Wegman:

06 – 119 031 30 of
pascal.wegman@montae.nl


René van Dongen


Als senior adviseur werk ik zowel voor besturen van pensioenfondsen, werkgevers en ondernemingsraden. Voor mij staat belangenbehartiging met respect voor de andere kant van de onderhandelingstafel voorop. Ik probeer daarbij zowel inhoudelijk als procesmatig de verbindende schakel te zijn tussen sociale partners.

Meer weten? Neem contact op met René via:
06 – 211 921 78 of
rene.van.dongen@montae.nl


René den Hertog


Als actuaris en partner ben ik verantwoordelijk voor het actuariaat en de Montae University. Ik vind het leuk om collega’s op te leiden en samen met het team te werken aan een consistente efficiënte manier van werken. Ik streef er naar complexe vraagstukken zo helder mogelijk uit te leggen. Keuzes kunnen immers alleen goed worden gemaakt als de materie duidelijk is.

Meer weten? Neem contact op met René via:
06 – 203 747 24 of
rene.den.hertog@montae.nl


Ron Dikken


Als actuarieel adviseur bestaan mijn werkzaamheden hoofdzakelijk uit berekeningen maken voor werkgevers, pensioenfondsen en ondernemingsraden. Ik vind het leuk om aanspraken en kosten te vergelijken en inzichtelijk te maken.

 

Meer weten? Neem contact op met Ron via:
06 – 528 069 77 of
ron.dikken@montae.nl


Vandena van der Meer


Als partner ben ik verantwoordelijk voor advies aan werkgevers en ondernemingsraden. Mijn doel is om te komen tot een mooi (pensioen)resultaat dat gedragen wordt door alle stakeholders. Uiteindelijk is dat de manier om samen een duurzame pensioenregeling neer te zetten.

Meer weten? Neem contact op met Vandena via:
06 – 293 491 28 of
vandena.van.der.meer@montae.nl