[searchandfilter id="190" show="results"]

Kern van onze aanpak is dat wij er voor zorgen dat u als ondernemingsraad wel overwogen al dan niet instemt met de voorgestelde wijziging en dat u deze instemming ook kunt uitleggen aan uw collega’s.

Kennis is noodzakelijk

Ons uitgangspunt is: om als OR ergens over te kunnen beslissen moet je begrijpen waar het over gaat. Daarom starten wij vaak met een (kortere of langere) pensioentraining. Hiermee brengen wij de basispensioenkennis van alle OR-leden op hetzelfde niveau.

Naast de basispensioenkennis komt ook de ‘eigen pensioenregeling’ aan de orde. Aan het eind van de presentatie/training kan de OR al een eerste mening vormen over de gewenste pensioensituatie.

Wij helpen u met raad en daad

Wij adviseren u niet alleen, maar nemen – indien gewenst – ook samen met de ondernemingsraad deel aan de besprekingen met de werkgever. Afhankelijk van uw wensen kunnen wij verschillende rollen invullen. Deze rol kan zijn van woordvoerder tot toehoorder.

Wij zorgen voor de juistheid van de informatie

Wij toetsen de door de werkgever (en zijn adviseur) opgeleverde documentatie. Bijvoorbeeld: kloppen de berekeningen, geven zij een volledig beeld van de gevolgen et cetera.

Goede communicatie naar de collega’s is cruciaal

Samen met de werkgever bepaalt de ondernemingsraad wanneer en in welke vorm communicatie wenselijk is. In vergelijkbare trajecten hebben wij eerder namens de ondernemingsraad de communicatie verzorgd. U kunt hierbij denken aan het geven van een presentatie of het schrijven van een nieuwsbrief. Overigens is het wenselijk dat er samen met de werkgever gecommuniceerd wordt en dat er een goede afstemming plaatsvindt.

Onze expertisegebieden

  • Pensioenworkshops voor ondernemingsraden en werknemers
  • Overleg en onderhandelingen met werkgevers over de pensioenregeling
  • Ondersteuning en advisering op rekenkundig, fiscaal en juridisch gebied bij instemmings- en adviesaanvragen ongeacht welke pensioenuitvoerder
  • Communicatietrajecten met werknemers