Onderzoek DNB vormgeving nieuwe eisen Wet Verbeterde Premieregeling

DNB heeft onderzocht hoe pensioenuitvoerders (pensioenfondsen, PPI’s, en verzekeraars) vorm hebben gegeven aan de nieuwe eisen uit de Wet Verbeterde Premieregeling. De belangrijkste aandachtspunten uit dit onderzoek zijn de vaststelling van de risicohouding en het beleggingsbeleid.
 
DNB verwacht dat pensioenfondsen de risicotolerantie en het risicodraagvlak expliciet onderzoeken. Dit kan bijvoorbeeld via een risicopreferentie-onderzoek onder deelnemers en/of in overleg met een relevante vertegenwoordiging van deelnemers. Tevens verwacht DNB dat de risicohouding kwantitatief is onderzocht en vastgelegd. Beleggingsprofielen moeten (b.v. defensief, neutraal en offensief) passen binnen de risicohouding. Verder moet het beleggingsbeleid gericht zijn op het lifecycle beginsel.
DNB zal in de toekomst verder onderzoeken in hoeverre premieregelingen van pensioenfondsen en verzekeraars overeen komen met de wettelijke vereisten.

Bron: dnb.nl

Scroll to top icoontje