Nibud: flexwerkers zetten minder geld opzij voor hun pensioen

Het aantal flexwerkers – werknemers met een flexibel arbeidscontract en zzp’ers – is de afgelopen vijftien jaar met zo’n 75% toegenomen tot 3 miljoen werkenden tussen 15 en 75 jaar. Van de werkzame beroepsbevolking tussen 25 en 65 jaar zijn 2 miljoen mensen flexwerker. Voor het eerst heeft het Nibud deze groep specifiek onder de loep genomen in het onderzoek “Geldzaken in de praktijk 2018-2019” dat op 18 april 2019 is gepubliceerd.

Het Nibud maakt zich zorgen om deze groep werkenden. Het zijn personen die relatief vaak een lager inkomen hebben, minder vaak geld opzij zetten voor hun pensioen en minder overzicht hebben over hun uitgaven. Het Nibud noemt het juist voor werkenden met een wisselend inkomen nog belangrijker om geld achter de hand te hebben en overzicht te hebben over de financiën.

Bron: Nibud

Scroll to top icoontje