Netspar onderzoek: fiscale stimulans vroegpensioen beter dan aanpassen Aow-leeftijd

Volgens pensioenonderzoeksinstituut Netspar kan men beter fiscaal voordelig bijsparen voor vroegpensioen dan de AOW gerechtigde leeftijd naar beneden bijstellen. Tot deze conclusie komen pensioendeskundigen in een Netspar onderzoek naar flexibel pensioen.

De AOW-leeftijd stijgt in Nederland de komende twee jaar naar 67 jaar. Volgens de Netspar auteurs van het onderzoek naar flexibel pensioen loopt Nederland daarmee internationaal in de pas. Maar als één van de weinige landen laat Nederland na 2021 de AOW-leeftijd verder stijgen met de levensverwachting. De Netspar auteurs stellen dat oplossingen voor het probleem dat mensen in specifieke (zware) beroepen de AOW leeftijd niet halen, in beginsel binnen de sector zelf moet worden gezocht. De Netspar auteurs concluderen dat het opstellen van een zware beroepen lijst in de praktijk onmogelijk blijkt.

Volgens de Netspar auteurs is de verhoging van de AOW-leeftijd vooral een probleem voor de laagste inkomensgroepen. Hogere inkomens bouwen veel meer aanvullend pensioen op en kunnen dat gebruiken om eerder te stoppen met werken. Lagere inkomens hebben die mogelijkheid niet omdat zij vaak niet of nauwelijks pensioen krijgen bovenop de AOW. Tegelijkertijd hebben zij een lagere levensverwachting en zijn ze gemiddeld al drie jaar voor pensionering chronisch ziek.

In plaats van aanpassen van de AOW-leeftijd voor deze groep, pleiten de Netspar auteurs vooral voor fiscale maatregelen om ook voor hen eerder stoppen mogelijk te maken. De kosten van vroegpensioen worden dan via de pensioenpremie opgebracht door werkgevers en werknemers in een sector, geholpen door een belastingvoordeel.

Bron: Netspar

Scroll to top icoontje