Koopkrachtontwikkeling gepensioneerden daalt

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft in een achtergrondartikel de welvaartspositie van gepensioneerden geschetst. Het CBS concludeert dat de koopkracht van gepensioneerden in 2017 ten opzichte van gepensioneerde personen in 2016 gemiddeld met 0,3 procent is gedaald. Bij de totale bevolking is de koopkracht in dezelfde periode juist met 0,5 procent gestegen.

Volgens het CBS is de koopkracht van gepensioneerden sinds het begin van de economische crisis (2008) steeds verder gedaald. Op het dieptepunt van de crisis in 2013 kwam de koopkracht van gepensioneerden ten opzichte van 2008 zelfs 6,0 procent lager uit. Dit koopkrachtverlies voor gepensioneerden is de laatste jaren nauwelijks hersteld. Gepensioneerden kunnen hun inkomenssituatie niet meer veranderen waardoor hun koopkracht sterk afhankelijk is van de indexering van de AOW, aanvullende pensioenen en van fiscale maatregelen.

Bij de totale bevolking is de koopkrachtverandering tijdens de crisisjaren vrijwel constant gebleven. Met het opbloeien van de economie is de koopkracht weer gestegen.

In 2017 is de koopkracht van gepensioneerden met een aanvullend inkomen tot 10.000 euro per jaar bovenop de AOW uitkering licht toegenomen. De koopkracht van gepensioneerden met een hoger aanvullend inkomen is echter achteruit gegaan. Dit geldt vooral voor gepensioneerden met een aanvullend inkomen vanaf 20.000 euro per jaar, dit betreft de helft van alle gepensioneerden. Hun koopkracht was in 2017 bijna 12 procent minder dan in 2008.

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek

Scroll to top icoontje