Koolmees: ondernemers zijn flexibel genoeg om in te spelen op klimmende AOW-leeftijd.

In een brief van 17 augustus jl. geeft Koolmees een reactie op vragen uit de Tweede Kamer naar aanleiding van bovengenoemd bericht. Hij gaat onder andere in op het misverstand dat zelfstandigen geen beroep kunnen doen op de overbruggingsregeling AOW (OBR).
De OBR is een tijdelijke regeling tot 1 januari 2023 en is bedoeld voor mensen die vóór hun 65e jaar een laag inkomen hebben (tot 200% van het wettelijk minimumloon voor alleenstaanden en 300% voor echtparen) uit een vut of prepensioenregeling (of vergelijkbare regeling) en na hun 65e jaar geconfronteerd worden met een inkomensverlies als gevolg van de AOW-leeftijdsverhoging. Private arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van zelfstandigen vallen onder het bereik van de OBR. Indien voldaan wordt aan de gestelde voorwaarden kan een zelfstandige aanspraak maken op de OBR.
Tevens geeft Koolmees aan dat het lastig is in te schatten of zelfstandigen makkelijker dan werknemers met een vaste uitkering (bijvoorbeeld vroegpensioen) hun financiële planning kunnen aanpassen. Volgens Koolmees is alles sterk afhankelijk van de individuele situatie.

Scroll to top icoontje