Koolmees beantwoordt Kamervragen over “AOW en zwaar werk”

Minister Koolmees beantwoordt in zijn brief van 16 augustus 2019 de Kamervragen van het lid van Kent (SP) over “AOW en zwaar werk”. De minister geeft onder meer aan dat het kabinet en sociale partners samen hebben geconcludeerd dat een generieke regeling voor zware beroepen, gekoppeld aan de AOW, geen begaanbare weg is. Koolmees benadrukt daarbij dat in het kader van het pensioenakkoord afspraken zijn gemaakt die ook voor mensen met zware beroepen soelaas gaan bieden. Zo krijgen werkgevers en werknemers ruimte om maatwerk afspraken te maken. Het kabinet gaat ruimte bieden aan werkgevers en werknemers om op sectoraal niveau voor specifieke groepen werknemers, bijvoorbeeld werknemers in zware beroepen, meer handelingsperspectief te bieden door vervroegd uittreden.

Tevens kondigt Koolmees een onderzoek aan naar de mogelijkheid om het moment van uittreden onder voorwaarden te koppelen aan het aantal dienstjaren, bijvoorbeeld 45. Het voornemen is om dat onderzoek in 2020 af te ronden.

Bron: Rijksoverheid

Scroll to top icoontje