Kifid: daling pensioenkapitaal inherent aan beschikbare premieregeling

Recent heeft de Geschillencommissie van Kifid uitspraak gedaan in een tweetal klachten over pensioenverzekeringen. Het gaat in beide zaken om een beschikbare premieregeling. Zodra de pensioenverzekering tot uitkering gaat komen, blijkt het beschikbare pensioenkapitaal lager te zijn dan gedacht. De opgave van de waarde van dit pensioenkapitaal was enkele maanden eerder hoger.

Beide consumenten vinden dat de verzekeraar hen had moeten waarschuwen voor het risico van waardevermindering van het pensioenkapitaal in de maanden voorafgaand aan pensionering. Ze verlangen dat respectievelijk Achmea en Aegon deze waardevermindering vergoeden.

Uitspraak

De Geschillencommissie van Kifid concludeert dat niet is gebleken dat betrokken verzekeraars in de periode voorafgaand aan het moment waarop het belegde pensioenkapitaal werd omgezet in een pensioenuitkering te risicovol hebben belegd of anderszins te kort zijn geschoten. Volgens Kifid is bij een beschikbare premieregeling de hoogte van het uiteindelijk aan te kopen pensioen onzeker. De hoogte van het aan te kopen pensioen hangt af van de beleggingswaarde, de voor het pensioen relevante rentestand en de levensverwachting op het moment van pensionering. Er is geen reden om de daling van het pensioenkapitaal te vergoeden, zo blijkt uit de vandaag gepubliceerde uitspraken.

Bron: Kifid

Scroll to top icoontje