[searchandfilter id="190" show="results"]

AOW Pensioenleeftijd

Uw AOW-leeftijd hangt af van uw geboortedatum. Hier kunt u uitzoeken wanneer u AOW ontvangt.

Maximum opbouwpercentages

Ouderdomspensioen
Middelloon 2014 2015 2018 2019
68 jaar 1,875% 1,875%
67 jaar 2,150% 1,875% 1,738% 1,738%
66 jaar 1,990% 1,739% 1,615% 1,615%
65 jaar 1,840% 1,616% 1,503% 1,503%
64 jaar 1,720% 1,504% 1,401% 1,401%
63 jaar 1,600% 1,403% 1,309% 1,309%
62 jaar 1,490% 1,311% 1,224% 1,224%
61 jaar 1,390% 1,226% 1,147% 1,147%
60 jaar 1,300% 1,149% 1,075% 1,075%
Ouderdomspensioen  
Eindloon 2014 2015 2018 2019
68 jaar 1,657% 1,657%
67 jaar 1,900% 1,657% 1,535% 1,536%
66 jaar 1,760% 1,536% 1,426% 1,427%
65 jaar 1,630% 1,428% 1,327% 1,328%
64 jaar 1,520% 1,329% 1,237% 1,238%
63 jaar 1,410% 1,240% 1,155% 1,157%
62 jaar 1,320% 1,158% 1,080% 1,082%
61 jaar 1,230% 1,084% 1,011% 1,013%
60 jaar 1,150% 1,015% 0,949% 0,950%

Partnerpensioen

Middelloon 2014 2015 2018 2019
PP 1,510% 1,313% 1,313% 1,313%
WzP 0,300% 0,263% 0,263% 0,263%
Eindloon 2014 2015 2018 2019
PP 1,330% 1,160% 1,160% 1,160%
WzP 0,270% 0,232% 0,232% 0,232%

AOW Franchise

2014 2015 2016 2017 2018 2019
Middelloon €13.449 €12.642 €12.953 €13.123 €13.344 €13.785
Eindloon €13.449 €14.305 €14.657 €14.850 €15.099 €15.599

N.B.:

1) De (verhoogde) DGA franchise blijft ook na het afschaffen van pensioen eigen beheer van kracht voor DGA’s die extern (een gedeelte van) hun pensioen verzekeren en de komende jaren niet kiezen voor afkopen of omzetten in een oudedagsverplichting.

2) Bij een regeling met lagere opbouwpercentages dan fiscaal maximaal gelden lagere minimale AOW-franchises.

3) Bij een combinatieregeling (combinatie middelloon/beschikbare premie met eindloon) mag vanaf 2018 definitief de franchise voor middelloon worden gebruikt. m.u.v. combinatie regelingen waarin ook gebruik wordt gemaakt van een knipregeling.


Maximum pensioengevend salaris

2016 2017 2018 2019
€101.519 €103.317 €105.075 €107.593

ANW uitkering (max. incl. vakantietoeslag en excl. tegemoetkoming ANW)

2014 2015 2016 2017 2018 2019
€14.731,20 €14.858,64 €15.038,40 €15.007,44 €15.166,20 €15.495,96

Staffels beschikbare premie bruto pensioenregelingen

2015

pensioenleeftijd 67

2019

pensioenleeftijd 68
Leeftijd 4% staffel 3% staffel Leeftijd 4% staffel 3% staffel
15-19 4,10% 7,20% 15-19 3,90% 6,90%
20-24 4,70% 8,00% 20-24 4,40% 7,70%
25-29 5,70% 9,30% 25-29 5,40% 8,90%
30-34 6,90% 10,80% 30-34 6,60% 10,40%
35-39 8,40% 12,50% 35-39 8,00% 12,00%
40-44 10,20% 14,60% 40-44 9,80% 14,00%
45-49 12,50% 17,00% 45-49 11,90% 16,30%
50-54 15,40% 19,80% 50-54 14,60% 19,00%
55-59 18,90% 23,30% 55-59 18,00% 22,30%
60-64 23,60% 27,70% 60-64 22,40% 26,50%
65-67 27,70% 31,50% 65-68 26,80% 30,60%

NB: Bovenstaande premiestaffels veronderstellen dat met de beschikbare premieregeling een middelloonpensioen van 1,875% per jaar wordt bereikt en zijn gebaseerd op een ouderdomspensioen en uitgesteld partnerpensioen (staffel II).

De overige door de belastingdienst voor 2018 gepubliceerde staffels vindt u hier.


Maximumdagloon

Dag €214,28 Bedrag incl. vakantietoeslag per 01-01-2019
Maand €4.660,59 Het maximummaandloon berekent u door het maximumdagloon te vermenigvuldigen met 21,75. Dit is het gemiddeld aantal uitkeringsdagen in een maand
Jaar €55.927,00 Het maximummaandloon vermenigvuldigen met 12 maanden

NB: Het bedrag van het maximumdagloon wordt op 1 januari en op 1 juli van elk kalenderjaar vastgesteld