FNV houdt vast aan bevriezen AOW-leeftijd

Vakbond FNV wil dat minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de plannen voor verhoging van de AOW-leeftijd laat varen. Zonder een gebaar van het kabinet komt er geen pensioenakkoord, zegt vicevoorzitter Tuur Elzinga in Trouw van 31 augustus jl.. De FNV wil dat de AOW-leeftijd wordt bevroren op 66 jaar. Volgens het Centraal Planbureau kost dat de schatkist in 2019 650 miljoen euro.
 
Elzinga verwijst naar een brief die Koolmees twee weken geleden naar de Tweede Kamer stuurde. Daarin houdt hij vast aan de geleidelijke stijging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar in 2021. Daarna stijgt de AOW-leeftijd met de levensverwachting. Dat is nodig, meent hij, om de vergrijzing op te vangen: er moet een balans zijn tussen het aantal mensen dat werkt en premies opbrengt en het aantal dat met pensioen is. Toen de AOW werd ingevoerd, in de jaren vijftig, hadden ouderen gemiddeld vijftien jaar AOW. Dat was in 2014, omdat mensen gemiddeld ouder worden, gestegen naar bijna twintig jaar.
 
De FNV koppelt de toekomst van de AOW aan een nieuw stelsel voor het aanvullend pensioen, omdat ‘mensen zich daar druk over maken’, zegt Elzinga.

Bron: Trouw.nl

Scroll to top icoontje