Een DC-regeling met een flat rate pensioenpremie: past dat bij uw onderneming?

De kosten van een pensioenregeling zijn afhankelijk van de leeftijd van een medewerker. Immers, om hetzelfde pensioen op te kunnen bouwen, is de premie voor een jongere werknemer lager dan voor een oudere werknemer. Bij een ouder wordend werknemersbestand zien werkgevers zich daarom geconfronteerd met steeds hogere pensioenkosten. Bij verplichte pensioenregelingen in een bedrijfstakpensioenfonds betalen werkgevers een zogenoemde ‘doorsneepremie’, een premie die voor alle leeftijden gelijk is. Zou zoiets ook kunnen buiten een verplichte pensioenregeling om? Een aantal – vooral startende – werkgevers hebben een ‘flat rate pensioenpremie’ geïntroduceerd. In dit artikel lichten we toe wat dit inhoudt en aan de hand hiervan kunt u beoordelen of dit ook past voor uw organisatie.

Wat is een flat rate pensioenpremie in een DC-regeling?

Bij startende ondernemingen is de eerste jaren vaak sprake van een beperkt budget. Het is daarom belangrijk om met de pensioenregeling een toezegging aan de werknemers te doen waarvan de lasten ook betaalbaar zijn en voorspelbaar. Een beschikbare premieregeling (ook wel Defined Contribution, afgekort DC-regeling) biedt dan vaak een passende oplossing. Bij deze vorm van pensioen betaalt de werkgever als premie voor het ouderdomspensioen een percentage van de pensioengrondslag. Welk percentage de werkgever beschikbaar stelt, hangt onder meer af van zijn financiële mogelijkheden. Bij de meeste DC-regelingen stijgt de premie naarmate een werknemer ouder wordt. Echter, hier is ook een flat rate premie mogelijk. Met de flat rate zegt de werkgever aan iedere werknemer, ongeacht de leeftijd, hetzelfde percentage van het salaris toe voor het opbouwen van ouderdomspensioen.

De flat rate premie als basis

Een DC-regeling met een flat rate premie voor ouderdomspensioen vormt een basis van waaruit de werkgever de pensioenregeling verder kan vormgeven met een partnerpensioen, wezenpensioen en een arbeidsongeschiktheidspensioen. Ook biedt de flat rate de mogelijkheid om een fiscaal vriendelijke bijspaarruimte op te nemen in de pensioenregeling. Hiermee kunnen werknemers op eigen initiatief extra geld inleggen om het pensioen te laten aansluiten bij de individuele financiële behoefte.

Fiscale regels

Maar let op: u kunt niet zomaar elk percentage toezeggen aan flat rate premie. Dit is gebonden aan fiscale regels. De maximum inleg wordt door de belastingdienst gepubliceerd in het staffelbesluit. Hierin staan staffels met verschillende rekenrentes. De fiscus publiceert een 3% en een 4% staffel, maar biedt daarnaast ruimte voor ‘kostprijsstaffels’, ook wel ‘marktrentestaffels’ genoemd, op basis van het actuele tarief voor een middelloonregeling. Omdat de staffels zijn gekoppeld aan de actuariële premie voor een middelloonregeling, loopt het staffelpercentage op naarmate de leeftijd van een werknemer stijgt. Het is mogelijk om te kiezen voor eenzelfde percentage voor alle medewerkers, de flat rate pensioenpremie, mits de leeftijdscategorie wordt aangehouden van 20 tot en met 24 jaar. In onderstaande tabel is te zien dat de flat rate premie dan kan liggen tussen de 0% en 16,7%.

Leeftijd van Tot en met Staffel II 4% (fiscaal) Staffel II 3%
(fiscaal)
Staffel II 2,5%
(voorbeeld)
Staffel II 2%
(voorbeeld)
15 19 3,90% 6,90% 11,60% 15,70%
20 24 4,40% 7,70% 12,50% 16,70%
25 29 5,40% 8,90% 14,00% 18,20%
30 34 6,60% 10,30% 15,70% 19,90%
35 39 8,00% 12,00% 17,50% 21,70%
40 44 9,80% 13,90% 19,60% 23,70%
45 49 11,90% 16,20% 22,00% 25,90%
50 54 14,60% 18,90% 24,80% 28,50%
55 49 18,00% 22,30% 28,40% 31,80%
60 64 22,40% 26,40% 32,80% 35,80%
65 68 26,80% 30,50% 36,80% 39,50%

Waar moet ik op letten bij een pensioenregeling met een flat rate premie?

Uiteraard moet de flat rate passen binnen de fiscaliteit, zoals we hiervoor al hebben toegelicht. Een ander belangrijk onderdeel is ook de communicatie over een flat rate. In de praktijk zien wij vaak dat werknemers ervan uitgaan dat, als de werkgever een regeling toezegt, het pensioen ‘goed’ is geregeld. Een flat rate gaat uit van een premie uit een van de jongste leeftijdscohorten. Dat betekent dat hoe ouder een medewerker wordt, hoe meer hij of zij ‘tekort’ komt aan premie ten opzichte van de fiscale maxima. Is dat erg? Niet als de medewerker zich daarvan bewust is. Hij of zij kan immers ook zelf bijsparen. Maar als werkgever heeft u de zorgplicht om de medewerkers hier passend over te informeren. Dit geldt natuurlijk bij alle pensioenregelingen, maar vraagt bij een flat rate pensioenpremie extra aandacht.

Heeft u vragen over dit artikel? Neem dan contact op met Martijn Suijkerbuijk via martijn.suijkerbuijk@montae.nl of 06 – 526 99 271

Scroll to top icoontje