Deelnemers bereid in te leveren voor duurzaam beleggen

Rond de 60% van de deelnemers boven de vijftig is bereid een lagere pensioenuitkering te accepteren, als dat de prijs is voor duurzaam beleggingsbeleid van hun pensioenfonds. Dat blijkt uit een onderzoek van Johan Bonekamp en Arthur van Soest van de Universiteit van Tilburg, dat op woensdag 3 april jl. is gepubliceerd in economenblad ESB.

Onder de deelnemers lijkt er veel draagvlak te bestaan voor duurzaam beleggingsbeleid. Ruim 65 procent van de respondenten vindt duurzaam beleggen door pensioenfondsen belangrijk, bijna 70 procent wil zelf invloed kunnen uitoefenen op hoe duurzaam de eigen premies belegd worden, en ruim de helft tot twee derde van de respondenten is bereid om een één procent lagere pensioenuitkering te accepteren in ruil voor duurzaam beleggingsbeleid.

De onderzoekers constateren dat er in alle onderzochte groepen tamelijk brede steun is voor duurzaam beleggingsbeleid, zelfs als dat iets kost in termen van een lagere pensioenuitkering. Verder stellen zij dat uit het huidige onderzoek blijkt dat er geen grote verschillen zijn tussen respondenten werkzaam in de diverse sectoren.

Bron: ESB

Scroll to top icoontje