Belastingdienst: Affinanciering ouderdomspensioen op prepensioendatum onder voorwaarden mogelijk

In Vraag & Antwoord 07-001 d.d. 140219 heeft de belastingdienst antwoord gegeven op de vraag onder welke voorwaarden affinanciering van ouderdomspensioen op de ingangsdatum van prepensioen mogelijk is. De werknemer bouwt in dat geval meer pensioenrechten op dan overeenstemt met zijn diensttijd of met het voor hem geldende maximale opbouwpercentage.

Volgens de belastingdienst is dit mogelijk met een koopsom die betrekking heeft op de opbouw van pensioen tussen de prepensioendatum en pensioendatum mits de werknemer ontslag neemt. De pensioenregeling wordt dan als een zuivere pensioenregeling gezien.

Tevens geeft de belastingdienst aan wanneer er sprake is van een onzuivere pensioenregeling (met als gevolg belastingheffing over de gehele waarde van het pensioen). Hiervan is volgens de belastingdienst sprake als:

  • De pensioenverzekeraar de opbouw van het ouderdomspensioen over de genoemde periode financiert tijdens de actieve periode van de werknemer en;
  • De werknemer die gefinancierde hogere rechten bij ontslag meekrijgt als ontslagrechten.

Bron: Belastingdienst

Scroll to top icoontje