Actueel

Een DC-regeling met een flat rate pensioenpremie: past dat bij uw onderneming?

De kosten van een pensioenregeling zijn afhankelijk van de leeftijd van een medewerker. Immers, om hetzelfde pensioen op te kunnen bouwen, is de premie voor een jongere werknemer lager dan voor een oudere werknemer. Bij een ouder wordend werknemersbestand zien werkgevers zich daarom geconfronteerd met steeds hogere pensioenkosten. Bij verplichte pensioenregelingen in een bedrijfstakpensioenfonds betalen […]

Lees verder >>

Meer pensioen of meer salaris? De VGZ-medewerker kiest voortaan zelf

Net als veel werkgevers ziet VGZ dat het onderwerp pensioen niet ‘top of mind’ is bij haar medewerkers. De meeste medewerkers houden zich nauwelijks met hun pensioen bezig. Sociale Partners van VGZ willen hierin graag verandering brengen. In 2017 vroegen ze zich af hoe ze de pensioenregeling van VGZ zo zouden kunnen moderniseren, dat dit […]

Lees verder >>

Nieuw staffelbesluit pensioenen

In het regeerakkoord 2017 ‘Vertrouwen in de Toekomst’ kondigde het kabinet Rutte een herziening van het belastingstelsel aan. Door het aannemen van het Belastingplan 2019 is de eerste stap gezet naar het zogenoemde tweeschijvenstelsel. Vanaf 2019 groeien de schijven naar elkaar toe door stijging van het tarief in de eerste schijf en daling van het […]

Lees verder >>

Liever naar de tandarts

Pensioenen. Het is geen onderwerp waar ondernemingsraden in Nederland warm voor lopen. Jammer, want veel werknemers hechten er grote waarde aan, en de or heeft wel degelijk belangrijke rechten. Lees hier het hele artikel.

Lees verder >>

Aan zet met pensioenregeling

De or van de ManpowerGroep nam het initiatief om met de werkgever in gesprek te gaan over de pensioenregeling. In de nieuwe regeling kunnen werknemers doorbeleggen voor betere rendementen. Lees hier het hele artikel.

Lees verder >>

Kennissessie AVG en pensioenen

Na de succesvolle kennissessies van de afgelopen jaren, organiseren Sprengers Advocaten en OR Pensioen ook dit najaar weer een informatieve bijeenkomst voor OR-leden. Dit keer staat de sessie in het teken van de AVG en pensioenen. Lars van Westerlaak, Sprengers Advocaten, informeer u onder ander over de volgende onderwerpen: Het materiële recht: wat houdt de AVG […]

Lees verder >>

Pensioenregelingen kennen al veel keuzevrijheid

De huidige arbeidsmarkt vraagt om flexibiliteit. Flexibiliteit in de inzet van arbeid en flexibiliteit in de arbeidsvoorwaarden. Dat geldt zeker voor die belangrijke arbeidsvoorwaarde pensioen. Pensioenregelingen moeten meer keuzevrijheid bieden, zo wordt er vaak geroepen en geschreven. Weinig mensen weten echter dat de huidige pensioenregelingen al veel keuzemogelijkheden bieden. Veel meer dan ze zouden verwachten. […]

Lees verder >>

Totale pensioenpremie in Nederland op niveau van vóór 2015

Uit een rapportage die minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Kamer heeft gestuurd blijkt dat de totale pensioenpremie die werknemers en werkgevers samen betalen, is gestegen van € 20,5 miljard in 2015 naar € 23,4 miljard in 2018. De premie ligt hiermee weer hoger dan voor de inperking van het Witteveenkader, waardoor in 2015 […]

Lees verder >>

FNV houdt vast aan bevriezen AOW-leeftijd

Vakbond FNV wil dat minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de plannen voor verhoging van de AOW-leeftijd laat varen. Zonder een gebaar van het kabinet komt er geen pensioenakkoord, zegt vicevoorzitter Tuur Elzinga in Trouw van 31 augustus jl.. De FNV wil dat de AOW-leeftijd wordt bevroren op 66 jaar. Volgens het Centraal Planbureau […]

Lees verder >>

Onderzoek DNB vormgeving nieuwe eisen Wet Verbeterde Premieregeling

DNB heeft onderzocht hoe pensioenuitvoerders (pensioenfondsen, PPI’s, en verzekeraars) vorm hebben gegeven aan de nieuwe eisen uit de Wet Verbeterde Premieregeling. De belangrijkste aandachtspunten uit dit onderzoek zijn de vaststelling van de risicohouding en het beleggingsbeleid.   DNB verwacht dat pensioenfondsen de risicotolerantie en het risicodraagvlak expliciet onderzoeken. Dit kan bijvoorbeeld via een risicopreferentie-onderzoek onder […]

Lees verder >>

Scroll to top icoontje