Actueel

Volkskrant: Nederlanders overschatten hoeveel geld ze nodig hebben na hun pensioen

Nederlanders denken dat ze gedurende hun pensioen 84% van hun inkomen uit hun werkzame leven nodig hebben. Bijna driekwart van de mensen die nog niet met pensioen zijn denkt bovendien niet de huidige levensstandaard te kunnen vasthouden tijdens het pensioen. Dat blijkt uit een internationaal onderzoek naar spaargedrag door ING. ING-econoom Marten van Garderen constateert […]

Lees verder >>


CBS TNO: Aantal flexwerkers in 15 jaar met drie kwart gegroeid

Het aantal flexibele werknemers is de afgelopen vijftien jaar toegenomen van 1,1 miljoen naar bijna 2 miljoen. Het aantal ZZP’ers groeide van ruim 630 duizend in 2003 naar 1,1 miljoen in 2018. De grootste groepen flexwerkers zijn nu de ZZP’ers die eigen diensten of arbeid aanbieden (28 procent) en de oproepkrachten (18 procent). Dat melden […]

Lees verder >>

Belastingdienst: Affinanciering ouderdomspensioen op prepensioendatum onder voorwaarden mogelijk

In Vraag & Antwoord 07-001 d.d. 140219 heeft de belastingdienst antwoord gegeven op de vraag onder welke voorwaarden affinanciering van ouderdomspensioen op de ingangsdatum van prepensioen mogelijk is. De werknemer bouwt in dat geval meer pensioenrechten op dan overeenstemt met zijn diensttijd of met het voor hem geldende maximale opbouwpercentage. Volgens de belastingdienst is dit […]

Lees verder >>

Toezichtagenda AFM 2019: diverse pensioenonderwerpen op de rol

In de toezichtagenda van de AFM, die op 17 januari 2019 is gepubliceerd, staan o.a. de volgende pensioenonderwerpen: De AFM gaat dit jaar onderzoeken hoe pensioenfondsen die in 2020 moeten korten hun deelnemers hierover informeren. Dit onderzoek komt voort uit één van de prioriteiten van de AFM in haar toezicht: het verkleinen van ongewenste risico’s in […]

Lees verder >>

Korten bij pensioenfondsen: hoe werkt dat?

De ontwikkeling van de beleidsdekkingsgraden van de meeste pensioenfondsen laat de laatste tijd een stijgende lijn zien. Veel fondsen zijn hiermee voorlopig uit de (directe) gevarenzone, maar dit betekent niet dat een eventuele korting ook voor de toekomst helemaal van de baan is. Per 1 januari 2015 is de beleidsdekkingsgraad (BDG) geïntroduceerd als onderdeel van […]

Lees verder >>

Wie wordt wijzer van bijsparen naast een DC-regeling: de werkgever of de werknemer?

Per 1 januari 2018 is de pensioenrichtleeftijd verhoogd naar 68 jaar. Doordat werknemers langer pensioen opbouwen, is het bedrag dat fiscaal maximaal mag worden opgebouwd binnen de beschikbare premieregelingen – DC-regelingen – teruggebracht. Toch zijn de premiepercentages binnen deze pensioenregelingen hetzelfde gebleven. Hoe dat kan? De wetgeving biedt de mogelijkheid de oude staffels te blijven […]

Lees verder >>

Een DC-regeling met een flat rate pensioenpremie: past dat bij uw onderneming?

De kosten van een pensioenregeling zijn afhankelijk van de leeftijd van een medewerker. Immers, om hetzelfde pensioen op te kunnen bouwen, is de premie voor een jongere werknemer lager dan voor een oudere werknemer. Bij een ouder wordend werknemersbestand zien werkgevers zich daarom geconfronteerd met steeds hogere pensioenkosten. Bij verplichte pensioenregelingen in een bedrijfstakpensioenfonds betalen […]

Lees verder >>

Meer pensioen of meer salaris? De VGZ-medewerker kiest voortaan zelf

Net als veel werkgevers ziet VGZ dat het onderwerp pensioen niet ‘top of mind’ is bij haar medewerkers. De meeste medewerkers houden zich nauwelijks met hun pensioen bezig. Sociale Partners van VGZ willen hierin graag verandering brengen. In 2017 vroegen ze zich af hoe ze de pensioenregeling van VGZ zo zouden kunnen moderniseren, dat dit […]

Lees verder >>

Nieuw staffelbesluit pensioenen

In het regeerakkoord 2017 ‘Vertrouwen in de Toekomst’ kondigde het kabinet Rutte een herziening van het belastingstelsel aan. Door het aannemen van het Belastingplan 2019 is de eerste stap gezet naar het zogenoemde tweeschijvenstelsel. Vanaf 2019 groeien de schijven naar elkaar toe door stijging van het tarief in de eerste schijf en daling van het […]

Lees verder >>

Scroll to top icoontje