Actueel

Werkgeversorganisaties: Mensen met zware beroepen moeten eerder recht krijgen op AOW

De werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland vinden dat mensen met zware beroepen eerder recht moeten krijgen op AOW. In een interview met De Telegraaf zegt Hans de Boer (VNO-NCW) dat er een lijst moet komen met beroepsgroepen die eerder kunnen stoppen. Dit zijn bijvoorbeeld: metaalarbeiders, verpleegkundigen, bouwvakkers en vrachtwagenchauffeurs. Ook vinden de werkgevers-organisaties dat […]

Lees verder >>

NIEUWE CODE VERZEKERDE REGELINGEN PER 1 FEBRUARI 2019

Waarom een Code verzekerde regelingen? De Pensioenwet schrijft voor dat pensioenuitvoerders en werkgevers verantwoording moeten afleggen aan deelnemers of gewezen deelnemers. De Code is opgesteld door de branche zelf als aanvulling op wet- en regelgeving. Voor rechtstreeks verzekerde pensioenregelingen zijn regels vastgelegd in de Code Rechtstreeks verzekerde regelingen (hierna “de Code”). De regels zijn van […]

Lees verder >>

De nieuwe pensioenplannen van het kabinet

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer op 1 februari jl. een kabinetsbrief gestuurd over de vernieuwing van het pensioenstelsel. In de brief geeft hij tien stappen aan die het kabinet de komende maanden wil gaan zetten. Dit raakt ook het tweede pijler pensioen, de pensioenopbouw via de werkgever. Wij noemen […]

Lees verder >>

Volkskrant: Nederlanders overschatten hoeveel geld ze nodig hebben na hun pensioen

Nederlanders denken dat ze gedurende hun pensioen 84% van hun inkomen uit hun werkzame leven nodig hebben. Bijna driekwart van de mensen die nog niet met pensioen zijn denkt bovendien niet de huidige levensstandaard te kunnen vasthouden tijdens het pensioen. Dat blijkt uit een internationaal onderzoek naar spaargedrag door ING. ING-econoom Marten van Garderen constateert […]

Lees verder >>


CBS TNO: Aantal flexwerkers in 15 jaar met drie kwart gegroeid

Het aantal flexibele werknemers is de afgelopen vijftien jaar toegenomen van 1,1 miljoen naar bijna 2 miljoen. Het aantal ZZP’ers groeide van ruim 630 duizend in 2003 naar 1,1 miljoen in 2018. De grootste groepen flexwerkers zijn nu de ZZP’ers die eigen diensten of arbeid aanbieden (28 procent) en de oproepkrachten (18 procent). Dat melden […]

Lees verder >>

Belastingdienst: Affinanciering ouderdomspensioen op prepensioendatum onder voorwaarden mogelijk

In Vraag & Antwoord 07-001 d.d. 140219 heeft de belastingdienst antwoord gegeven op de vraag onder welke voorwaarden affinanciering van ouderdomspensioen op de ingangsdatum van prepensioen mogelijk is. De werknemer bouwt in dat geval meer pensioenrechten op dan overeenstemt met zijn diensttijd of met het voor hem geldende maximale opbouwpercentage. Volgens de belastingdienst is dit […]

Lees verder >>

Toezichtagenda AFM 2019: diverse pensioenonderwerpen op de rol

In de toezichtagenda van de AFM, die op 17 januari 2019 is gepubliceerd, staan o.a. de volgende pensioenonderwerpen: De AFM gaat dit jaar onderzoeken hoe pensioenfondsen die in 2020 moeten korten hun deelnemers hierover informeren. Dit onderzoek komt voort uit één van de prioriteiten van de AFM in haar toezicht: het verkleinen van ongewenste risico’s in […]

Lees verder >>

Korten bij pensioenfondsen: hoe werkt dat?

De ontwikkeling van de beleidsdekkingsgraden van de meeste pensioenfondsen laat de laatste tijd een stijgende lijn zien. Veel fondsen zijn hiermee voorlopig uit de (directe) gevarenzone, maar dit betekent niet dat een eventuele korting ook voor de toekomst helemaal van de baan is. Per 1 januari 2015 is de beleidsdekkingsgraad (BDG) geïntroduceerd als onderdeel van […]

Lees verder >>

Wie wordt wijzer van bijsparen naast een DC-regeling: de werkgever of de werknemer?

Per 1 januari 2018 is de pensioenrichtleeftijd verhoogd naar 68 jaar. Doordat werknemers langer pensioen opbouwen, is het bedrag dat fiscaal maximaal mag worden opgebouwd binnen de beschikbare premieregelingen – DC-regelingen – teruggebracht. Toch zijn de premiepercentages binnen deze pensioenregelingen hetzelfde gebleven. Hoe dat kan? De wetgeving biedt de mogelijkheid de oude staffels te blijven […]

Lees verder >>

Scroll to top icoontje