Actueel

Pensioenregelingen kennen al veel keuzevrijheid

De huidige arbeidsmarkt vraagt om flexibiliteit. Flexibiliteit in de inzet van arbeid en flexibiliteit in de arbeidsvoorwaarden. Dat geldt zeker voor die belangrijke arbeidsvoorwaarde pensioen. Pensioenregelingen moeten meer keuzevrijheid bieden, zo wordt er vaak geroepen en geschreven. Weinig mensen weten echter dat de huidige pensioenregelingen al veel keuzemogelijkheden bieden. Veel meer dan ze zouden verwachten. […]

Lees verder >>

Totale pensioenpremie in Nederland op niveau van vóór 2015

Uit een rapportage die minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Kamer heeft gestuurd blijkt dat de totale pensioenpremie die werknemers en werkgevers samen betalen, is gestegen van € 20,5 miljard in 2015 naar € 23,4 miljard in 2018. De premie ligt hiermee weer hoger dan voor de inperking van het Witteveenkader, waardoor in 2015 […]

Lees verder >>

FNV houdt vast aan bevriezen AOW-leeftijd

Vakbond FNV wil dat minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de plannen voor verhoging van de AOW-leeftijd laat varen. Zonder een gebaar van het kabinet komt er geen pensioenakkoord, zegt vicevoorzitter Tuur Elzinga in Trouw van 31 augustus jl.. De FNV wil dat de AOW-leeftijd wordt bevroren op 66 jaar. Volgens het Centraal Planbureau […]

Lees verder >>

Onderzoek DNB vormgeving nieuwe eisen Wet Verbeterde Premieregeling

DNB heeft onderzocht hoe pensioenuitvoerders (pensioenfondsen, PPI’s, en verzekeraars) vorm hebben gegeven aan de nieuwe eisen uit de Wet Verbeterde Premieregeling. De belangrijkste aandachtspunten uit dit onderzoek zijn de vaststelling van de risicohouding en het beleggingsbeleid.   DNB verwacht dat pensioenfondsen de risicotolerantie en het risicodraagvlak expliciet onderzoeken. Dit kan bijvoorbeeld via een risicopreferentie-onderzoek onder […]

Lees verder >>

OR Live 2018

Ook dit jaar is OR Pensioen aanwezig op OR Live, hét grootste vak evenement voor de ondernemingsraad in de Fokker Terminal in Den Haag op 10 oktober. Tijdens je bezoek aan OR Live heb je de keuze uit ruim 70 workshops. Als partner van OR Live verzorgen ook wij diverse workshops. Als relatie van OR […]

Lees verder >>


Ouderen met gezondheidsklachten kunnen vaak niet eerder met pensioen

Uit onderzoek is gebleken dat ouderen met gezondheidsklachten graag eerder willen stoppen met werken. Echter in de meeste gevallen ontbreekt het hen aan financiële middelen om van de vervroegingsmogelijkheden gebruik te maken. Werknemers in zware beroepen die veel belemmeringen op het werk hebben willen gemiddeld 10 maanden eerder met pensioen dan werknemers die nog in […]

Lees verder >>

Werkenden moeten de kans krijgen om te sparen voor een hogere AOW

Een aantal experts uit het pensioenveld vindt dat werknemers moeten kunnen sparen voor een hogere AOW. Dit plan kan een alternatief zijn voor mensen die voor hun oudedagsvoorziening niet meer afhankelijk willen zijn van een pensioenuitvoerder. Volgens deze experts zijn de pensioenplannen van sociale partners veel te ingewikkeld. Met de plannen van sociale partners krijgt […]

Lees verder >>


Nieuwe modellen UPO 2019

Het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie (de koepelorganisaties) hebben op 11 juli jl. de UPO-modellen 2019 en de bijbehorende handleiding gepubliceerd. Deze modellen voor het UPO-2019 zijn nog niet officieel goedgekeurd door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Koolmees. Omdat de koepelorganisaties geen ingrijpende aanpassingen verwachten is de voorlopige UPO 2019 al beschikbaar gesteld om […]

Lees verder >>

Scroll to top icoontje