Actueel

Koopkrachtontwikkeling gepensioneerden daalt

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft in een achtergrondartikel de welvaartspositie van gepensioneerden geschetst. Het CBS concludeert dat de koopkracht van gepensioneerden in 2017 ten opzichte van gepensioneerde personen in 2016 gemiddeld met 0,3 procent is gedaald. Bij de totale bevolking is de koopkracht in dezelfde periode juist met 0,5 procent gestegen. Volgens het CBS […]

Lees verder >>

Wetsvoorstel minder snelle stijging AOW-leeftijd aangenomen

De Eerste Kamer heeft 2 juli jl. met minister Koolmees gedebatteerd over het wetsvoorstel Temporisering verhoging AOW-leeftijd. Aansluitend aan het debat heeft de Tweede Kamer gestemd over het wetsvoorstel. Alle fracties, met uitzondering van de PVV, hebben voor gestemd. De minister had de Eerste Kamer om een snelle behandeling van het wetsvoorstel gevraagd vanwege de beoogde ingangsdatum […]

Lees verder >>


Kifid: daling pensioenkapitaal inherent aan beschikbare premieregeling

Recent heeft de Geschillencommissie van Kifid uitspraak gedaan in een tweetal klachten over pensioenverzekeringen. Het gaat in beide zaken om een beschikbare premieregeling. Zodra de pensioenverzekering tot uitkering gaat komen, blijkt het beschikbare pensioenkapitaal lager te zijn dan gedacht. De opgave van de waarde van dit pensioenkapitaal was enkele maanden eerder hoger. Beide consumenten vinden […]

Lees verder >>

Nibud: flexwerkers zetten minder geld opzij voor hun pensioen

Het aantal flexwerkers – werknemers met een flexibel arbeidscontract en zzp’ers – is de afgelopen vijftien jaar met zo’n 75% toegenomen tot 3 miljoen werkenden tussen 15 en 75 jaar. Van de werkzame beroepsbevolking tussen 25 en 65 jaar zijn 2 miljoen mensen flexwerker. Voor het eerst heeft het Nibud deze groep specifiek onder de […]

Lees verder >>

Werkgevers en werknemers in Bouw en Industrie vrezen te hoge pensioenleeftijd

Netspar meldt donderdag 18 april jl. dat uit onderzoek blijkt dat de Bouw- en Industriesector het hoogste percentage werkgevers (55 procent) kent dat vreest dat werknemers het doorwerken tot de pensioenleeftijd niet volhouden. Dit komt volgens de werkgevers uit de Bouw- en Industriesector voornamelijk doordat werknemers in deze sector op latere leeftijd gezondheidsproblemen krijgen. Het […]

Lees verder >>

Netspar onderzoek: fiscale stimulans vroegpensioen beter dan aanpassen Aow-leeftijd

Volgens pensioenonderzoeksinstituut Netspar kan men beter fiscaal voordelig bijsparen voor vroegpensioen dan de AOW gerechtigde leeftijd naar beneden bijstellen. Tot deze conclusie komen pensioendeskundigen in een Netspar onderzoek naar flexibel pensioen. De AOW-leeftijd stijgt in Nederland de komende twee jaar naar 67 jaar. Volgens de Netspar auteurs van het onderzoek naar flexibel pensioen loopt Nederland daarmee […]

Lees verder >>

Deelnemers bereid in te leveren voor duurzaam beleggen

Rond de 60% van de deelnemers boven de vijftig is bereid een lagere pensioenuitkering te accepteren, als dat de prijs is voor duurzaam beleggingsbeleid van hun pensioenfonds. Dat blijkt uit een onderzoek van Johan Bonekamp en Arthur van Soest van de Universiteit van Tilburg, dat op woensdag 3 april jl. is gepubliceerd in economenblad ESB. […]

Lees verder >>

Tweede Kamer wil pensioenopgave met rechtszekerheid

Een grote Tweede Kamermeerderheid wil dat deelnemers in de toekomst een pensioenopgave ontvangen waaraan ze rechtszekerheid kunnen ontlenen. Dit moet voorkomen dat pensioenuitvoerders bedragen van deelnemers kunnen terugvorderen. De Tweede Kamer heeft een motie hierover van Pieter Omtzigt ondersteund. De motie roept het kabinet op om binnen zes maanden met een voorstel te komen waardoor […]

Lees verder >>

Tweede Kamer bespreekt terugvordering pensioen door ABP

Tweede Kamerlid Omtzigt heeft minister Koolmees vragen gesteld over de rechtszekerheid van uitgekeerd pensioen. De vragen gaan onder andere over de foutieve informatie van de Sociale Verzekeringsbank. En hoe mensen redelijkerwijs hadden kunnen weten dat zij niet het juiste pensioen ontvingen. Omtzigt uitte zijn ongenoegen bij de minister omdat het ABP pensioen had teruggevorderd. De […]

Lees verder >>

Scroll to top icoontje