Actueel

Vergrijzing in Nederland veel minder groot probleem dan gedacht

Volgens hoogleraar Theo Engelen is de vergrijzing in Nederland een veel minder groot probleem dan gedacht. Zelfs op de top van de vergrijzing is het aantal mensen dat geen geld meer verdient en afhankelijk is van anderen minder groot dan vroeger. Volgens Engelen is het probleem van de vergrijzing dat er mensen onderhouden moeten worden […]

Lees verder >>

Dijsselbloem: korting op pensioen onvermijdelijk

Volgens oud minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem is het onvermijdelijk dat enkele pensioenfondsen komend jaar gaan korten. Fondsen die er niet goed voorstaan kunnen die pijn niet voor zich uit blijven schuiven. Na advies van de commissie Parameters, onder leiding van Dijsselbloem, over het strenger maken van de rekenregels voor pensioen dreigen kortingen bij een […]

Lees verder >>

Koolmees gaat in op Kamervragen over armoede bij gepensioneerden met een lager inkomen

In zijn brief van 16 augustus 2019 gaat minister Koolmees in op de Kamervragen van het lid Van Brenk (50PLUS) over “gepensioneerden met een lager inkomen die arm zijn of moeilijk rond kunnen komen”. Volgens Koolmees is het inkomen van AOW-gerechtigden zonder aanvullend pensioen gemiddeld genomen hoog genoeg om de minimaal noodzakelijke uitgaven te kunnen doen, waarbij […]

Lees verder >>

Koolmees beantwoordt Kamervragen over “AOW en zwaar werk”

Minister Koolmees beantwoordt in zijn brief van 16 augustus 2019 de Kamervragen van het lid van Kent (SP) over “AOW en zwaar werk”. De minister geeft onder meer aan dat het kabinet en sociale partners samen hebben geconcludeerd dat een generieke regeling voor zware beroepen, gekoppeld aan de AOW, geen begaanbare weg is. Koolmees benadrukt daarbij dat […]

Lees verder >>

Koopkrachtontwikkeling gepensioneerden daalt

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft in een achtergrondartikel de welvaartspositie van gepensioneerden geschetst. Het CBS concludeert dat de koopkracht van gepensioneerden in 2017 ten opzichte van gepensioneerde personen in 2016 gemiddeld met 0,3 procent is gedaald. Bij de totale bevolking is de koopkracht in dezelfde periode juist met 0,5 procent gestegen. Volgens het CBS […]

Lees verder >>

Wetsvoorstel minder snelle stijging AOW-leeftijd aangenomen

De Eerste Kamer heeft 2 juli jl. met minister Koolmees gedebatteerd over het wetsvoorstel Temporisering verhoging AOW-leeftijd. Aansluitend aan het debat heeft de Tweede Kamer gestemd over het wetsvoorstel. Alle fracties, met uitzondering van de PVV, hebben voor gestemd. De minister had de Eerste Kamer om een snelle behandeling van het wetsvoorstel gevraagd vanwege de beoogde ingangsdatum […]

Lees verder >>


Kifid: daling pensioenkapitaal inherent aan beschikbare premieregeling

Recent heeft de Geschillencommissie van Kifid uitspraak gedaan in een tweetal klachten over pensioenverzekeringen. Het gaat in beide zaken om een beschikbare premieregeling. Zodra de pensioenverzekering tot uitkering gaat komen, blijkt het beschikbare pensioenkapitaal lager te zijn dan gedacht. De opgave van de waarde van dit pensioenkapitaal was enkele maanden eerder hoger. Beide consumenten vinden […]

Lees verder >>

Nibud: flexwerkers zetten minder geld opzij voor hun pensioen

Het aantal flexwerkers – werknemers met een flexibel arbeidscontract en zzp’ers – is de afgelopen vijftien jaar met zo’n 75% toegenomen tot 3 miljoen werkenden tussen 15 en 75 jaar. Van de werkzame beroepsbevolking tussen 25 en 65 jaar zijn 2 miljoen mensen flexwerker. Voor het eerst heeft het Nibud deze groep specifiek onder de […]

Lees verder >>

Werkgevers en werknemers in Bouw en Industrie vrezen te hoge pensioenleeftijd

Netspar meldt donderdag 18 april jl. dat uit onderzoek blijkt dat de Bouw- en Industriesector het hoogste percentage werkgevers (55 procent) kent dat vreest dat werknemers het doorwerken tot de pensioenleeftijd niet volhouden. Dit komt volgens de werkgevers uit de Bouw- en Industriesector voornamelijk doordat werknemers in deze sector op latere leeftijd gezondheidsproblemen krijgen. Het […]

Lees verder >>

Scroll to top icoontje