Actueel

Rondje van de zaak?

Door de verhoging dit jaar van de pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar is de fiscaal maximale pensioenopbouw in beschikbare premieregelingen beperkt. Veel staffels in beschikbare premie pensioenregelingen lijken echter op het eerste oog ongewijzigd. Hoe kan dit? Lees hier het hele artikel.  

Lees verder >>

Instemming OR bindt individuele medewerker niet

In de Wet op de Ondernemingsraden is geregeld dat een Ondernemingsraad (OR) instemmingsrecht heeft bij wijzigingen in de pensioenovereenkomst. Werkgevers en OR-en overleggen vaak over deze wijzigingen, beoordelen alternatieven en nemen een besluit. Maar dan is het proces nog niet klaar. Met de instemming van de OR is een individuele werknemer niet gebonden. Hierna moeten […]

Lees verder >>

Extra’s voor senior zomaar schrappen?

De AOW-gerechtigde leeftijd gaat sneller omhoog en de pensioenrichtleeftijd is veranderd. Dat kan voor uw onderneming onduidelijkheden opleveren. Wanneer stopt bijvoorbeeld de arbeidsovereenkomst van een werknemer? En wat gebeurt er met speciale regelingen voor senioren? Als uw organisatie hierin veranderingen wil aanbrengen, moet u rekening houden met de financiële, arbeidsrechtelijke en administratieve gevolgen. Lees hier het hele artikel.

Lees verder >>

Betrek OR eerder bij Belgie-route

Nederlandse ondernemingen die er over nadenken om met hun pensioenregeling naar België te verhuizen, vergeten vaak de ondernemingsraad vroegtijdig te betrekken bij het proces, stellen Barbara van Bogaert en Henry van Eck (Montae). Dit vergroot volgens hen de kans dat de or de overgang blokkeert. Lees hier het hele artikel.

Lees verder >>

Apf alternatief voor middelloon

Garantieregelingen zijn door de lage rente enorm in kosten gestegen. Dit zou wel eens de doodsteek kunnen worden voor middelloonregelingen die bij een verzekeraar zijn afgesloten. Welke werkgever of werknemer is er immers bereid meer dan 100% kostenstijging te accepteren? Voor werkgevers is dit vaak de reden om over te willen stappen naar een beschikbare […]

Lees verder >>

OR, let op wat er met het pensioengeld gebeurt!

Een werkgever zegt tegen de OR: ‘Per 1 januari 2015 moet het opbouwpercentage van de pensioenregeling omlaag naar 1,875 %. Dit komt door de nieuwe belastingregels die de overheid ons oplegt. wij kunnen er dus niets aan doen dat het pensioen wat soberder wordt.’ Het klinkt zo logisch, want de belastingregels worden inderdaad verscherpt. Maar het gaat […]

Lees verder >>Rol van de OR bij fusies en overnames

Op grond van artikel 25 van de WOR heeft de ondernemingsraad adviesrecht over het voorgenomen fusiebesluit van de werkgever. Op het moment dat er sprake is van een concreet voornemen dient de ondernemingsraad in de gelegenheid te worden gesteld een advies uit te brengen. Lees hier het hele artikel

Lees verder >>

OR en de individuele deelnemer

De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht bij collectieve rechtstreeks verzekerde pensioenregelingen, behalve wanneer de pensioenregeling bij CAO tot stand komt. Maar de individuele werknemer heeft ook instemmingsrecht op basis van zijn arbeidsovereenkomst. Wat als de ondernemingsraad heeft ingestemd met door de werkgever voorgestelde wijzigingen? Moet de werknemer dan automatisch ook akkoord gaan? Lees hier het hele artikel.

Lees verder >>

Scroll to top icoontje